skip to Main Content

JAV op 8 april 2022: meld je aan

De Jaarlijkse Algemene Vergadering zal dit jaar weer gewoon in de kantine worden gehouden op vrijdagavond 8 april 2022 om 19.30 uur (de jaarstukken volgen nog). We rekenen erop dat alle leden van 16 jaar en ouder aanwezig zijn, zodat er mee kan worden beslist over het heden en de toekomst van OEC.

Ook deze keer vragen we iedereen om zich vooraf aan te melden, zodat we zeker weten dat er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur OEC

Back To Top