skip to Main Content

Samenwerking op Campus de Braak

Hey OEC-leden! 🎉

We gaan samenwerken met andere sportclubs en organisaties op De Braak. We praten 3x per jaar over veiligheid, duurzaamheid, subsidies, werving en het delen van sportplekken. Doel: betere faciliteiten en sterke samenwerking. Lees hieronder verder voor meer details 💪⚽️


OEC Korfbal heeft op 14 juni deelgenomen aan een bijeenkomst over samenwerking op Sport- en Beleefcampus De Braak. Deze bijeenkomst was in onze kantine. Verschillende bewoners van De Braak kwamen samen om de toekomst van de campus te bespreken. Er waren vertegenwoordigers van onder andere Dr. Knippenbergcollege, OEC, SV De Braak, Jibb+, PV Littie of Littienie, JVDI, Sportstuif, HZV Lutra en gemeente Helmond. Het doel van de bijeenkomst was om de werkwijze van de samenwerking verder vorm te geven.

Beoogde werkwijze:

 1. Formeren van werkgroep Campus de Braak:
  • Wie doen mee? Vertegenwoordigers van organisaties en vereniging die gehuisvest zijn op De Braak.
  • Hoe vaak vergaderen? Drie keer per jaar. Vooraf worden vraagstukken opgehaald en per mail gedeeld. Partijen kunnen zelf kiezen bij welke vraagstukken/projecten/initiatieven ze samenwerking willen.
  • Hoe werken we? Per vraagstuk wordt bekeken welke experts aangehaakt wordt en hoe het vraagstuk opgelost/ingevuld kan worden. Soms wordt hulp van buitenaf gevraagd (bijv. GGZ). Jibb+ zorgt vanuit de rol van parkmanagement voor continuïteit in de werkgroep.
 2. Doelstellingen:
  • Zorgen dat de werkgroep goed blijft werken.
  • Erkenning als sterke partner door de gemeente.
  • Verbeteren van samenwerking tussen partners en gebruikers.
  • Ondersteunen van organisaties met gezamenlijke sportvraagstukken.

Thema’s en Kansen (voorbeelden van onderwerpen waarop samenwerking kan ontstaan):

 1. Faciliteiten:
  • Veiligheid op het sportpark.
  • Duurzaamheidsinitiatieven zoals gezamenlijk onderzoek en inkoop.
  • Onderhoud van sportaccommodaties en openbare ruimtes.
  • Verbetering van verkeersroutes en parkeermogelijkheden.
 2. Programmering:
  • Gebruik van binnen- en buitenlocaties voor verschillende activiteiten.
  • Delen van ruimtes tussen scholen, verenigingen en bedrijven.
 3. Ondersteuning en Ontwikkeling:
  • Samenwerken aan beleid en opleidingen.
  • Vrijwilligers werven en behouden.
  • Bevorderen van een veilig sportklimaat en samenwerking in campagnes zoals Sportief Helmond.
  • Flexibele lidmaatschappen en gezamenlijke sponsorwerving en subsidieaanvragen.

Komende maanden gaan de deelnemende partijen knelpunten/behoeftes/uitdagingen delen met Jibb+ die deze zal bundelen en terugkoppelen. In oktober vind het volgende overleg met de werkgroep plaats.

We verwachten dat deze samenwerking OEC Korfbal sterker maakt. We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

logo-campus-de-braak-oec
Back To Top