skip to Main Content
Waarom vertrouwenscontactpersonen binnen OEC?

Bij OEC vinden we het belangrijk dat we al onze leden een plezierige, veilige sportomgeving bieden. Helaas blijkt uit de media de laatste tijd dat er veel sporters slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag. Hoewel we hopen dat dit bij OEC niet gebeurt, is het helaas niet uit te sluiten. Je uitspreken over (seksuele) intimidatie, pestgedrag of geweld kan echter lastig zijn. Daarom heeft het bestuur twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aangesteld. (Jeugd)leden, ouders, toeschouwers, kaderleden, en vrijwilligers kunnen daar terecht als er zich toch iets voor doet wat niet door de beugel kan, bijvoorbeeld (vermoedens van) pesten, discriminatie, (seksueel) misbruik of ander ongewenst gedrag.

De gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. De VCP biedt je een luisterend oor, om daarna samen met jou naar oplossingen te zoeken en ondersteuning, advies en informatie te geven. De VCP is dus geen hulpverlener, maar kan je wel helpen bij het vinden van de juiste weg om het probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld naar hulpverlenende instanties, een VCP van de KNKV (zie www.knkv.nl/positieve-sportcultuur voor meer informatie) of het meldpunt van NOC*NSF (op werkdagen bereikbaar op nummer 0900-202 55 90, zie www.centrumveiligesport.nl voor meer informatie).

De VCP’s van OEC werken vanuit een neutrale positie. Alle informatie die zij ontvangen, wordt vertrouwelijk behandeld. De VCP’s staan wel in contact met het bestuur en zullen hen anoniem informeren over de meldingen die worden gedaan. Tevens adviseren de VCP’s de vereniging over verdere preventieve maatregelen.

Vertrouwenscontactpersonen

Sofieke van Neerven
sofiekevanneerven@oeckorfbal.nl
06-49006566

Albrecht Vlemmings
albrechtvlemmings@oeckorfbal.nl
06-21247527

Onze vertrouwenscontactpersonen stellen zich voor

SOFIEKE VAN NEERVEN

Mijn naam is Sofieke van Neerven, moeder van Luuk en Emma van Neerven die beiden jeugdlid zijn bij OEC. Getrouwd met Peter van Neerven die inmiddels lid is van het bestuur van OEC.

Ik ben werkzaam binnen het basisonderwijs. Ik werk als leerkracht en ben lid van het management team. Daarnaast ben ik ook vertrouwenspersoon op mijn school.

Toen Luuk lid werd van OEC viel ons de fijne en familiaire sfeer op binnen de club. Heel mooi om te zien hoe jong en oud hier met elkaar mengt. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om deze prettige en veilige sfeer te behouden.

Zit je zelf in een situatie waarbij je een vertrouwenscontactpersoon kunt gebruiken? Maak je je zorgen om iets of iemand binnen de vereniging en wil je dit bespreken? Neem dan contact met me op. Ik luister naar je verhaal en kan met je meedenken over mogelijke oplossingen. Wat we bespreken is vertrouwelijk, maar soms is het nodig iemand anders in te schakelen, dat doe ik altijd in overleg met jou.

Je kunt me bereiken per email op sofiekevanneerven@oeckorfbal.nl of telefonisch op 06-49006566.

ALBRECHT VLEMMINGS

Hallo, ik ben Albrecht Vlemmings. Mijn zoons Martijn en Sander spelen al jaren bij korfbalvereniging OEC. Zelf heb ik nooit gekorfbald, maar heb ik vanaf mijn 8ste t/m mijn 35ste jaar gevoetbald bij Mulo (nu SV de Braak). Via Emiel van Lieshout ben ik in aanraking gekomen met OEC en zo betrokken geraakt bij de club. Daar bekleed ik de functie van jeugdcoördinator.

Als vertrouwenscontactpersoon wil ik mij samen met Sofieke graag inzetten voor OEC en zo een bijdrage leveren aan een prettige en veilige sportomgeving.

Zit je zelf in een situatie waarbij je een vertrouwenscontactpersoon kunt gebruiken? Maak je je zorgen om iets of iemand in de vereniging en wil je dit bespreken? Neem contact met me op. Ik luister naar je verhaal en kan met je meedenken over mogelijke oplossingen. Wat we bespreken is vertrouwelijk, maar soms is het nodig iemand anders in te schakelen, wat ik altijd in overleg met jou doe. Je kunt me bereiken per email op albrechtvlemmings@oeckorfbal.nl of telefonisch op 06-21247527.

Mocht ik niet bereikbaar zijn, ben ik meestal op de woensdagavonden en zaterdagen (op wedstrijddagen) op het OEC terrein aanwezig.

Back To Top