skip to Main Content

Dit is de privacyverklaring van OEC Korfbal, gevestigd te Helmond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235298. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je indien je:

(a)  lid wordt

(b)  een proeftraining aanvraagt

(c)  vrijwilliger wordt

(d)  de websites oeckorfbal.nl of kangoeroekluphelmond.nl bezoekt

(e)  inschrijft voor het pinksterkamp

(f)  sponsor wordt

(g) leverancier wordt

(h) een reiskostenvergoeding aanvraagt

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  als je lid wordt: naam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN nummer, school/werkgever, bondsnummer, team, pasfoto, voorkeur qua vrijwilligerstaken, voorkeur qua ontvangen nieuwsbrief, soort lidmaatschap en machtiging voor automatische incasso.

(b)  als je een proeftraining aanvraagt: naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

(c)  als je vrijwilliger wordt: VOG verklaring (indien als je met minderjarige kinderen werkt, code 81).

(d)  als je de websites oeckorfbal.nl of kangoeroekluphelmond.nl bezoekt: zie cookieverklaring.

(e)  als je inschrijft voor het pinksterkamp: naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, team, ziektekostenverzekeraar, polisnummer, zwemdiploma’s, opmerkingen over medicijngebruik, allergie of bedplassen.

(f)  als je sponsor wordt: bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en IBAN nummer

(g) als je leverancier wordt: bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en IBAN nummer

(h) een reiskostenvergoeding aanvraagt: naam en IBAN nummer

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  als je lid wordt gebruiken we je gegevens voor de volgende doelen:

 • het lidmaatschap effectueren: naam, geboortedatum, geslacht, adres, IBAN nummer, team, soort lidmaatschap en machtiging voor automatische incasso.
 • aanvragen van digitale spelerskaart voor competitiewedstrijden: naam, bondsnummer, team en pasfoto.
 • werven van vrijwilligers: naam, geboortedatum, geslacht, adres, school/werkgever en voorkeur qua vrijwilligerstaken.
 • verzenden van nieuwsbrief: naam, e-mailadres en voorkeur qua ontvangen nieuwsbrief.
 • contact met je op nemen of onderhouden: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

(b)  als je een proeftraining aanvraagt gebruiken we je gegevens voor de volgende doelen:

 • de proeftraining inplannen: naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
 • contact met je opnemen of onderhouden tijdens het proeftraining traject: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

(c)  als je vrijwilliger wordt gebruiken we je gegevens voor de volgende doelen:

 • screenen van vrijwilligers: VOG verklaring (indien als je met minderjarige kinderen werkt, code 81).

(d)  als je de websites oeckorfbal.nl of kangoeroekluphelmond.nl bezoekt gebruiken we je gegevens voor de volgende doelen:

(e)  als je inschrijft voor het pinksterkamp gebruiken we je gegevens voor de volgende doelen:

 • deelname aan kamp: naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, team, zwemdiploma’s, opmerkingen over medicijngebruik, allergie of bedplassen.
 • medische noodgevallen: naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, ziektekostenverzekeraar, polisnummer, opmerkingen over medicijngebruik, allergie of bedplassen.

(f)  als je sponsor wordt gebruiken we je gegevens voor de volgende doelen:

 • debiteurenbeheer: bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en IBAN nummer.

(f)  als je leverancier wordt gebruiken we je gegevens voor de volgende doelen:

 • crediteurenbeheer: bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en IBAN nummer.

(h) als je een reiskostenvergoeding aanvraagt gebruiken we je gegevens voor de volgende doelen:

 • controle en betaling van reiskostenvergoeding: naam en IBAN nummer.

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1  U kunt contact opnemen met Emiel van Lieshout via 0627129695 en/of emielvanlieshout@oeckorfbal.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d)  correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door OEC Korfbal.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  KNKV

(b)  gemeente Helmond

(c)  Sportlink

(d)  Rabobank

(e)  Google

(f)  Dropbox

(g)  Flickr

(h) Transip

(i) Facebook

(j) Ouders van jeugdleden die in hetzelfde team zitten

(k) TeamTV

4.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor:

(a)  KNKV: organiseren van korfbalcompetitie

(b)  gemeente Helmond: toekenning van jeugdledensubsidie

(c)  Sportlink: leveren van platform voor data-uitwisseling tussen KNKV en OEC

(d)  Rabobank: incasseren van contributie

(e)  Google: hosten van platform voor documentbeheer, e-mail en kalenders (Google Apps)

(f)  Dropbox: hosten van platform voor documentopslag

(g)  Flickr: hosten van platform voor delen van foto’s

(h)  Transip: hosten van website

(i) Facebook: WhatsApp groep voor communicatie met en tussen ouders van jeugdleden die in hetzelfde team zitten

(j) Ouders van jeugdleden die in hetzelfde team zitten: WhatsApp groep voor communicatie met en tussen ouders van jeugdleden die in hetzelfde team zitten

(k) TeamTV: delen van wedstrijdvideo’s met trainers, trainersbegeleiders, spelers en ouders

4.3 Wij kunnen foto’s en video’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Back To Top