skip to Main Content

Highlights bestuursvergadering mei 2021

Hieronder vind je de samenvatting van onderwerpen die in de vergadering zijn besproken. Mocht je meer willen weten of een van de punten, neem even contact op via bestuur@oeckorfbal.nl.

 • Korfbal
  • De TC is bezig met de teamopgaves/indelingen voor volgend seizoen. Naast twee seniorenteams voor de zaterdag gaat er ook een midweekteam starten na de zomer. Heb je interesse en je nog niet aangemeld, geef het even door aan de TC. De teamindelingen voor de jeugd zijn dit jaar extra complex, omdat er een aantal jeugdleden zijn gestopt in de Corona periode.
  • Op 19 mei start de pilot clubkadercoaching, waarbij Jibb professionals onze jeugdtrainers gedurende een periode van 6 weken komen ondersteunen. Wanneer de pilot succesvol is zal deze constructie na de zomer een structureel karakter krijgen. Beter organiseren van trainersbegeleiding is en blijft een essentieel punt voor onze club, omdat dit onze trainers extra kansen biedt zich te ontwikkelen / te leren. Hierdoor wordt training geven leuker voor trainers, en dus ook voor jeugdleden.
 • Activiteiten
  • Omdat Joris van Litsenburg de rol van secretaris heeft overgenomen van Hennie van den Berg zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter evenementen commissie. Sander Neilen heeft zich bereid gevonden om deze rol per 3 mei in te vullen. Sander sluit ook aan bij de bestuursvergaderingen. Uiteraard zijn we hier erg blij mee en wensen we Sander veel succes in zijn nieuwe rol!
  • 5 juni wordt er een dagvullend programma georganiseerd voor de jeugd, in een samenwerking tussen de TC en evenementen commissie. Meer info hierover volgt nog.
 • Ledenbeheer
  • Ledenbeheer heeft een leden tevredenheidsenquête ontwikkeld, welke inmiddels is verstuurd naar alle leden en ouders van jeugdleden. Deze zal jaarlijks (in jan/feb) worden afgenomen, zodat we beter zicht krijgen op behoeftes van onze leden. Mocht je deze nog niet hebben ingevuld, graag alsnog even doen, jouw input is waardevol voor ons.
  • De nieuwe kangoeroegroep bestaat inmiddels uit 5 kindjes. Er is nog ruimte voor een paar extra kindjes. Ken je kinderen in de doelgroep 4-5 jaar, nodig ze vooral uit om te komen kijken (za 11u).
  • De Giga-kangoeroedag kan net als vorig jaar helaas niet doorgaan dit jaar. Als alternatief worden er OEC kangoeroeklup flyers en medailles uitgedeeld aan alle kleuters van de 5 basisscholen die zich hadden ingeschreven.
 • Bestuur
  • De VOG verklaringen van vrijwilligers die met minderjarigen werken zijn binnen, op 2 personen na (daar zitten we nog achteraan). We willen alle vrijwilligers bedanken voor de genomen moeite! Meer info over hoe OEC werkt aan een veilige sportomgeving vind je hier.
  • We zijn aan het uitzoeken wat er geregeld moet worden i.h.k.v. de Wet Bestuurlijke Aansprakelijkheid. Deze wet gaat per 1 juli 2021 in.
  • De gemeente heeft een nieuwe horecavergunning verleend aan OEC. Met name Heidi heeft flink veel tijd in deze vergunningsaanvraag gestoken, dank Heidi!
  • In de bestuursvergadering hebben we vastgesteld dat het goed zou zijn om een nieuw beleidsplan te maken, omdat de vorige een aantal onderdelen mist (bijv. rondom interne sfeer/activiteiten en relaties met andere maatschappelijke partijen) en omdat we te ver achterlopen t.o.v. de beoogde doelen in het vorige beleidsplan (mede door Corona).

19 mei mag, zoals het er nu uitziet, het terras van onze kantine weer open! Weer een stap in de goede richting. Helaas nog geen sporten voor leden van 27 jaar en ouder, maar dat gaat hopelijk snel veranderen (hou vol!). Blijf sporten, elkaar stimuleren/enthousiasmeren, doe mee met het zaterdagprogramma, en heb je nog ideeën hoe we aan de verbinding kunnen werken, laat het weten!

Openstaande vrijwilligersfuncties (kun/wil je helpen? heel graag! bel 0627129695 of mail naar bestuur@oeckorfbal.nl):

 

 

Highlights Bestuursvergadering Mei 2021
Back To Top