skip to Main Content

Geen veldcompetitie in het voorjaar

In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat is
de conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond en het eerder
gepresenteerde openingsplan.

Uit het openingsplan is af te lezen dat in fase twee enkele versoepelingen voor de buitensport
onder voorwaarden zullen plaatsvinden. Welke versoepelingen dit zullen worden, is op dit
moment onbekend. Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en de ingangsdatum zal dan
per 11 mei zijn. Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment
opgenomen in stap vijf, waarover volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni.
Dit wordt effectief op 7 juli.

Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform de routekaart van
het KNKV nog competitiewedstrijden aan te bieden. Daarom heeft het bondsbestuur besloten
dat er geen tweede helft van de veldcompetitie zal plaatsvinden. Mocht de rijksoverheid
beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen
worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook
wedstrijden aan te bieden.

De verenigingen hebben inmiddels kennis kunnen nemen van de bestuurlijke noodmaatregel,
die gaat over de afwikkeling van de veldcompetitie en enkele bijbehorende onderwerpen.
Volgend uit deze noodmaatregel is ook dat alle teams uitkomen in dezelfde veldklasse als in
dit seizoen. Vanzelfsprekend is vrijwillige degradatie wel mogelijk.

Geen Veldcompetitie In Het Voorjaar
Back To Top