skip to Main Content

Highlights bestuursvergadering januari 2021

Met ingang van deze maand gaan we als bestuur weer een maandelijkse update geven van wat er zoal besproken is tijdens de bestuursvergadering.

  • De jaarvergadering van 2020 zit nog vers in ons geheugen (was eind oktober nadat deze een aantal keer was uitgesteld), maar de volgende jaarvergadering staat al weer voor de deur. Deze zal plaatsvinden op 23 april 2021. Net als de vorige jaarvergadering zal deze online plaatsvinden, tenzij de Corona omstandigheden het toelaten dat dit in de kantine mag. We hebben bewust gekozen om de vergadering iets later dan normaal in te plannen, zodat er meer tijd tussen zit t.o.v. vorige JAV én omdat de kans dat het weer in de kantine kan dan groter is.
  • Hennie heeft besloten om m.i.v. aankomende JAV af te treden als secretaris. Dit betekent dat we op zoek gaan naar een geschikte nieuwe secretaris. Hopelijk vinden we bijvoorbeeld binnen de oudergroep een geschikte kandidaat. Heb je interesse om op deze manier een steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Vele handen maken licht werk.
  • Zoals jullie op de kerstkaart hebben kunnen zien is de voorgevel van onze kantine volledig vernieuwd. Dit omdat de oude platen los begonnen te laten en een gevaar begon te vormen. De nieuwe gevel is erg mooi geworden. Het is een opstapje naar project Kantine 2.0, waarbij we gaan kijken hoe we ons thuishonk verder kunnen verduurzamen en moderniseren. Daarvoor gaan we komende maanden ook verder praten met de gemeente.
  • Afgelopen week hebben we bij alle vrijwilligers die structureel met jeugdleden werken opnieuw de VOG verklaring opgevraagd. Dit hebben we een aantal jaren geleden voor het eerst gedaan en we hebben toen al aangegeven dat we dit eens in de drie jaar willen verversen. Mocht je dus een bericht hebben ontvangen; binnen 1 minuut heb je het geregeld!
  • Op de valreep van 2020 hebben we een subsidieaanvraag toegewezen gekregen vanuit het Lokaal Sportakkoord Helmond voor het project ‘Betere trainers/coaches, betrokken ouders, sport zichtbaarder door meer gebruik van video’. Doel van dit project is om binnen OEC meer gebruik te maken van videobeelden van wedstrijden voor het opleiden van trainers, het terugkijken van leuke wedstrijdmomenten door spelers, ouders, familie en in de kantine, en sportpromotie op bijvoorbeeld social media. Hiervan gaan jullie meer zien als de competities weer hervat worden.
  • We zijn aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de sponsorborden die nu langs het veld hangen een nieuwe, betere plek te geven ergens op de gevel van de kantine. De borden waren aardig versleten en dus aan vervanging toe. We kijken nu meteen naar een andere aanpak/plek, waarbij onze sponsors beter tot hun recht gaan komen.

Tenslotte hopen we dat al onze leden binnenkort weer volledig kunnen trainen, wedstrijden spelen, en onze kantine kunnen bezoeken. Het ziet er naar uit dat we nog een aantal lastige maanden tegemoet gaan, maar het gáát béter worden! Hou vol. We kunnen niet wachten om jullie weer zonder beperkingen te kunnen zien bij Onze Eigen Club.

Highlights Bestuursvergadering Januari 2021
Back To Top