skip to Main Content

Highlights bestuursvergadering februari 2022

Hieronder vind je de samenvatting van onderwerpen die in de vergadering zijn besproken. Mocht je meer willen weten over een van de punten, neem even contact op via bestuur@oeckorfbal.nl.

 • Korfbal
  • Afgelopen weekend hebben de meeste teams van OEC de competitie hervat. Fantastisch voor spelers en begeleiders, en ook erg fijn dat ouders en supporters weer mogen komen kijken. Lees hier welke regels momenteel nog van toepassing zijn.
  • Vanuit OEC zijn er vier spelers afgevaardigd voor de selectietrainingen van RTC zuid: Tom van Duijnhoven, Meike van der Putten, Ellis Hagens en Martijn Vlemmings. We wensen deze spelers/speelsters veel succes toe hierbij. 
 • Vrijwilligers
  • Kim van Crey is eind 2021 gestart als nieuwe vrijwilligerscoordinator. Als je graag vrijwilligerswerk wil doen, of voor je commissie/werkgroep juist extra vrijwilligers nodig hebt dan kun je met Kim contact opnemen. De eerste vacatureteksten gemaakt door Kim zijn inmiddels beschikbaar :)  We wensen Kim veel succes toe met haar nieuwe rol!
  • Joris van Litsenburg heeft aangegeven per direct te stoppen als secretaris. We zijn op zoek naar een geschikte nieuwe secretaris. Mocht je ideeën hebben, laat het ons even weten. 
 • Ledenbeheer
  • Helaas zijn lid van verdienste Lenie van der Lee, en erelid Carel van den Enden recentelijk overleden. Beide hebben een rijke historie gehad bij OEC. We wensen hun familie veel sterke toe.
  • Binnenkort ontvangen alle leden een oproep voor het invullen van het jaarlijkse leden-tevredenheidsenquete. Vorig jaar is deze enquete vooral ingevuld door de “harde-kern” leden, we hopen dat dit jaar ook veel ouders deze invullen, zodat we een goed beeld krijgen van wat de wensen vanuit ouders zijn.
 • Bestuur
  • In 2023 bestaat OEC 90 jaar, en dat gaan we vieren. Komende periode wordt er een jubileumcommissie samengesteld die met de voorbereidingen aan de slag gaat.
  • In het leden-tevredenheidsonderzoek dat vorig jaar voor het eerst is uitgevoerd bleek dat leden de kantine soms wat verouderd vonden. Door gesprekken met gemeente Helmond over mogelijk herpositioneren van OEC is er de laatste jaren bewust weinig aan groot onderhoud gedaan. Intussen ziet het er naar uit dat OEC komende jaren gewoon op de huidige plek blijft, en is het moment rijp voor groot onderhoud en modernisering van de kantine. Danielle Giebels heeft een plan uitgewerkt hiervoor dat komende maanden gestalte zal krijgen. We zoeken hier nog handige leden/ouders voor die kunnen helpen.
  • De huidige statuten van de vereniging dateren uit 1992 en bevatten een aantal artikelen die momenteel niet meer van toepassing zijn / niet meer van deze tijd zijn, en er ontbreken een aantal onderdelen die wel in moderne statuten thuishoren. Daarom hebben we besloten om nieuwe statuten te laten maken gebaseerd op nieuwste modelstatuten van het NOC-NSF, waarbij we de elementen uit de huidige statuten die behouden moeten blijven over zullen nemen. Deze nieuwe statuten zullen aan de jaarvergadering op 18 maart 2022 ter goedkeuring worden aangeboden.
  • De voorbereidingen voor de JAV, die zal plaatsvinden op 18 maart 2022 (eindelijk weer in de kantine!), zijn in volle gang. We vragen alle leden vanaf 16 jaar om hierbij aanwezig te zijn; meld je vooraf even aan. 

We zijn erg blij dat alle teams weer wedstrijden mogen spelen, en hopen iedereen dan ook snel weer te moeten begroeten in de sporthal!

 

Back To Top