skip to Main Content

Nieuw bij OEC: 4Korfball!

4Korfball is een nieuwe korfbalvorm voor de jeugd. Hierbij wordt niet meer in 8-tallen gespeeld, maar in 4-tallen. Kinderen staan hierbij niet langer een halve wedstrijd stil terwijl de bal in het andere vak is. De actieve speeltijd gaat van gemiddeld 20 minuten naar 40 minuten per kind. Hierdoor bewegen kinderen bij 4Korfball meer, en komen ze meer aan korfbal toe.

Het idee achter 4Korfball is dat het jeugdkorfbal simpeler, toegankelijker, herkenbaarder en attractiever wordt. In een kleinere ruimte spelen de kinderen snel van doel naar doel, er wordt meer gescoord en iedereen doet mee. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich sneller en zullen ze meer (succes)beleving ervaren.

Kinderen willen van nature wel winnen, het is daarom belangrijk dat er in de training en bij wedstrijden focus ligt op het samenspelen, samen ontwikkelen en van elkaar leren. Het Positief Coachen programma sluit hier bij aan, en ook in het 4Korfball staat het leren en individueel ontwikkelen binnen een team centraal.

Wil jij 4Korfball uitproberen?

Vraag direct een gratis 4Korfball proeftraining aan.

Belangrijkste kenmerken van 4Korfball bij de F-jeugd
Alle F-jeugd speelt 4Korfball, er zijn geen achttallen meer.
Doel: sneller overspelen, durven overgooien, vrije speler leren vinden, meer schieten, leren ‘hinderen’ in plaats van ‘verdedigen’.
– Wedstrijd van 4×10 minuten speeltijd, bal nummer 3, korfhoogte 2,5 m
– 2 korven in 1 vak van 24×12 meter; het viertal is zowel aanval als verdediging.
– Jongens mogen meisjes hinderen en andersom, wel minimaal 1 meisje per team
– De term verdedigd wordt afgeschaft, kinderen mogen altijd schieten. Er zijn hierdoor meer schotacties, ook van kinderen die normaal moeite hebben om vrij te komen. De ‘verdediger’ zal actiever moeten proberen het schot moeilijk te maken, om de aanvaller echt te hinderen.
– Er geldt een ’10-secondenregel’: elke speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen. Kinderen leren hierdoor sneller over te spelen en niet te veel na te denken, maar gewoon te gooien.
– Als een team 3 punten achter staat, mag een ‘superspeler’ ingebracht worden. Het team dat achter staat, bestaat dan tijdelijk uit 5 in plaats van 4 spelers. Er staat hierdoor altijd een kind vrij. Ook op de training is het goed om deze situatie na te bootsen; kinderen leren hierdoor te zien waar de vrije speler staat, en door sneller over te spelen deze situatie ook te benutten. De superspeler verlaat het veld weer als het verschil in score teruggebracht is naar 2 doelpunten.

Belangrijkste kenmerken van 4Korfball bij de E-jeugd
Alle E-jeugd speelt 4Korfball, er zijn geen achttallen meer.
Doel: sneller overspelen, durven overgooien, meer acties, minder stilstaan,
– Wedstrijd van 4×10 minuten speeltijd, bal nummer 4, korfhoogte 3 m
– 2 korven in 1 vak van 24×12 meter; het viertal is zowel aanval als verdediging.
– Jongens hinderen jongens, meisjes hinderen meisjes. Elk team bevat minimaal 1 meisje.
– In tegenstelling tot bij de F, geldt bij de E de ‘verdedigd’-regel wel gewoon. De meeste kinderen in de E hebben inmiddels al twee jaar met deze regel gespeeld en deze wordt daarom gehandhaafd. De aanvallende partij zal moeten leren zich vrij te spelen en snel te schieten.
– Er geldt een ’10-secondenregel’: elke speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen. Kinderen leren hierdoor sneller over te spelen en niet te veel na te denken, maar gewoon te gooien.

Belangrijkste kenmerken van 4Korfball bij de D, C en B-jeugd
Bij de D-jeugd en ouder is 4Korfball optioneel. Per team wordt de keuze gemaakt voor 4Korfball of het reguliere korfbal in achttallen.
Doel 4Korfball: meer acties, minder stilstaan, meer scores.
– Wedstrijd van 4×10 minuten speeltijd, balgrootte en korfhoogte gelijk aan regulier korfbal
– 2 korven in 1 vak van 24×12 meter; het viertal is zowel aanval als verdediging.
– Wisselen tijdens time out en rust. Wissel en terugwisselen is onbeperkt
– Er geldt een ’10-secondenregel’: elke speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen. Spelers leren hierdoor sneller over te spelen en niet te veel na te denken, maar gewoon te gooien.
– Verder blijven de reguliere spelregels van toepassing

4Korfball bij OEC
Hoe 4Korfball bij de jeugd van OEC toegepast gaat worden, is nog niet volledig vastgesteld. De volgende dingen spelen hierin een rol:
– Het aantal kinderen per team: op dit moment wordt geïnventariseerd of alle kinderen blijven korfballen volgend seizoen (daar gaan we wel van uit). Voor 4Korfball is het wenselijk minimaal 5 spelers per team te hebben, zodat elk team minimaal 1 reserve heeft. Dat betekent dat er per leeftijdscategorie voor 2 teams 10 kinderen nodig zijn.
– De (gemiddelde) leeftijd en het niveau van de kinderen: met name de huidige E heeft nog een aantal vrij jonge spelers, maar gemiddeld is dit team te oud om volgend jaar nog in de E te mogen spelen. Blijft dit team (met dispensatie) in de E, dan is 4Korfball een verplichting; gaat het team over naar de D, dan kan ervoor gekozen worden als 8-tal te blijven spelen. Of dispensatie aanvragen zin heeft, zal mede afhangen van de hoeveelheid kinderen die ook na de zomer nog blijven korfballen, en van hun leeftijd en korfbalniveau.
– Daarbij is het de vraag op opsplitsen van dit team wenselijk is, en hoe een eventuele splitsing dan gedaan moet worden (leeftijd, niveau, …)

Bovenstaande punten zijn tijdens de ouderavond voor de E op 26 maart besproken.

Ook voor de huidige D en B is het de vraag of het wenselijk én haalbaar is om de teams op te splitsen in twee 4-tallen. Hier zal in eerste instantie met de trainers / coaches afstemming gezocht worden.

4korfballlogo
4korfball
Back To Top