skip to Main Content

Highlights bestuursvergadering juli

Vrijwilligersavond

Er komt een vrijwilligersavond, waarschijnlijk begin november. Het bestuur stelt daarvoor consumpties ter beschikking aan de vrijwilligers van OEC. Datum wordt later bekend gemaakt, Claudia gaat helpen dit te organiseren.

Bestuurssamenstelling

De belangrijkste wijziging is dat Emiel stopt als verantwoordelijke voor de TC en dat Daniel die taak overneemt. Vanuit die hoedanigheid zal Daniel de bestuursvergaderingen structureel bijwonen. Tijdens  de JAV kan hij dan  formeel als bestuurslid worden benoemd. Willy stopt als secretaris per JAV in 2015. Voorstel op de JAV 2015 zal zijn om Arnold te benoemen als secretaris, waarbij een aantal taken van de secretaris dan worden belegd bij andere vrijwilligers. Arnold blijft als secretaris ook commissielid van Ledenbeheer, met als doel de communicatielijnen rondom nieuwe en stoppende leden korter te maken. Emiel neemt het voorzitterschap van Ledenbeheer over van Arnold.

Groeiplan

Doel is vastgesteld om eind 2014  gegroeid te zijn naar 160 leden. De acties die nodig zijn om dit te realiseren worden door Ledenbeheer en de TC uitgewerkt. Hierbij wordt de balans tussen instroom, voldoende kader en juiste korfbalkennisniveau continu bewaakt.

Trainer/coach OEC 1

Het contract is opgesteld waarin de mondelinge afspraken die  in maart zijn gemaakt schriftelijk zijn vastgelegd. Dit contract wordt in juli/augustus door de nieuwe trainer/coach Erny en de voorzitter ondertekend.

 

 

Highlights Bestuursvergadering Juli
Back To Top