skip to Main Content

Eerste VOG verklaringen binnen

OEC is gestart met het aanvragen van VOG verklaringen voor alle vrijwilligers. Deze VOG verklaringen zijn een belangrijke stap naar een veilige sportomgeving voor alle leden. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een sportvereniging. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Alle bestuursleden hebben eind 2015 een VOG verklaring ontvangen en overlegd met het bestuur (zie afbeelding hieronder). Komende maanden worden voor alle trainers, coaches en andere vrijwilligers die zich bezig houden met jeugdactiviteiten VOG verklaringen aangevraagd. Mocht je vragen hebben over de VOG verklaring, meld je dan even bij een van de bestuursleden.

Screen Shot 2016-01-21 at 19.11.24

 

 

 

Eerste VOG Verklaringen Binnen
Back To Top