skip to Main Content

Bestuursupdate 2e en 3e kwartaal 2019

Tijdens de JAV 2019 is afgesproken dat het bestuur elk kwartaal een update stuurt van hoe de voortgang is t.o.v. de jaardoelen. Hieronder vind je de update tot en met het derde kwartaal 2019.

Gedaan in tweede en derde kwartaal

 • Vrijwilligers
  • Rob Raaijmakers vult per 1 september 2019 de rol van voorzitter Ledenbeheer in. Hij sluit vanuit die rol aan bij de bestuursvergaderingen, en zal volgende JAV worden voorgedragen om formeel als bestuurslid benoemd te worden.
  • Daniel van Hoof heeft door een nieuwe functie op zijn werk aangegeven een stapje terug te moeten doen qua vrijwilligerswerk bij OEC, en zal daarom komende JAV aftredend zijn. Hij blijft binnen de TC wel ondersteunen waar mogelijk. Albrecht Vlemmings gaat de rol van Daniel (voorzitter TC) ad interim invullen per 15 oktober 2019, in ieder geval tot aankomende JAV. Hij sluit vanuit die rol aan bij de bestuursvergaderingen.
  • Arthur Snijder, Jeroen Claassen en Emiel van Lieshout zijn aangemeld voor de KNKV opleiding voor trainersbegeleider.
 • Leden
  • Er is besloten om de focus van ledenwerving te verschuiven van de kangoeroe’s naar de F-E jeugd. Dit omdat blijkt dat er veel uitval is gedurende het kangoeroe zijn en tijdens de doorstroom van de kangoeroe’s naar de F.
  • Qua ledengroei lopen we achter ten opzichte van de doelstelling (doel was 200 leden per eind 2019). We verwachten rond de 190 leden uit te komen. 
 • Korfbal
  • Barbara van Mil, Dennis van den Berg, Leslie Spruit, Fenne Steeghs en Mika Schapendonk zijn ingeschreven voor de scheidsrechtersopleiding.
  • De TC heeft een aantal avonden georganiseerd ter ondersteuning voor het behalen van het spelregelbewijs. Op 6 spelers na hebben alle senioren het spelregelbewijs behaald, de laatste 6 halen dit voor aanvang van het zaalseizoen. 
  • Er is gekozen voor een nieuwe aanpak op het gebied van trainersbegeleiding; m.i.v. het zaalseizoen kiezen alle trainers/coaches een aantal ontwikkelpunten om met het team aan te werken voor een periode van circa 8 weken, en zullen zij actief begeleid worden door meerdere trainerbegeleiders.
  • Jeroen Claassen is per half augustus aangesteld als assistent trainer/coach van OEC 1.
 • Financien
  • De subsidieaanvraag voor de Giga Kangoeroedag 2019 is (deels) toegekend. Hierdoor hebben we deze dag 700+ kleuters kostenneutraal kunnen laten genieten van sport & bewegen.
  • Het financieel resultaat tot en met het tweede kwartaal was t.o.v. begroot iets beter dan vorig jaar. We verwachten dat deze lijn zich doorzet richting einde jaar.
 • Algemeen
  • Op 21 oktober hebben we opnieuw een gesprek gehad met gemeente Helmond. Daar zijn we door wethouder van Dijk bijgepraat over de recente ontwikkelingen. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om het zwembad te bouwen op de plek van Con Brio i.p.v. op het OEC terrein, dit in verband van bouwtechnische redenen rondom fase 1; men wil het stadion en zwembad niet te dicht bij elkaar bouwen. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor OEC, we blijven hierover in nauw contact met de gemeente.
  • OEC is partner geworden van het lokaal sportakkoord Helmond. Dit betekent dat we aan tafel zitten met de belangrijkste partners (gemeente, jibb+, onderwijs, kinderopvang, etc) om sport in Helmond beter te gaan organiseren, daar komen kansen uit om OEC te profileren en om aanspraak te maken op subsidies.

Wat gaan we in het vierde kwartaal doen?

 • Financien
  • Kick-off avond organiseren voor een soort business-club voor OEC
 • Vrijwilligers
  • Ouderavonden organiseren voor alle jeugdteams
 • Korfbal
  • Train-de-trainer clinic organiseren vóór eind december

Heb je nog ideeën over hoe dingen beter kunnen bij OEC? Geef het aan bij een van onze vrijwilligers (of mail even naar bestuur@oeckorfbal.nl)! Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande punten, neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Emiel van Lieshout

oeckorfbal-bestuurs-update-q3-2019
Back To Top