skip to Main Content

Versie: 1.0
Laatste update: 25 april 2020
Goedgekeurd door Gemeente Helmond op 28 april 2020

Richtlijnen en regelgeving

In overweging genomen protocollen en regelgeving:

 • Algemene richtlijnen RIVM
 • Protocol Verantwoord sporten vanuit Gemeente Helmond
 • Protocol Korfbalspecifiek protocol Verantwoord sporten vanuit KNKV

Contactpersonen

 • Contactpersoon voor gemeente en Jibb+: Emiel van Lieshout
 • Contactpersoon voor leden: Albrecht Vlemmings
 • Corona coördinator op veld tijdens trainingen: hiervoor wordt een roulatieschema opgezet, tot die tijd vullen Albrecht Vlemmings en Emiel van Lieshout dit in

Leeftijdscategorieeën

 • Categorie t/m 12 jaar: kangoeroe’s, F, E, D en C
  • Trainers houden 1,5 meter afstand van kinderen
  • Kinderen houden onderling geen 1,5 meter afstand
 • Categorie vanaf 13 jaar: B en A
  • Trainers houden 1,5 meter afstand van kinderen
  • Kinderen houden onderling 1,5 meter afstand
 • Kinderen in de C die 13 zijn of worden gaan met de B meetrainen
 • De jeugdcoördinator monitort welke kinderen komende maanden 13 worden, en waarborgt dat deze kinderen in een team mee gaan trainen dat onderling 1,5 meter afstand houdt 
 • Junioren die 19 worden mogen niet meer meetrainen
 • De jeugdcoördinator monitort welke kinderen komende maanden 19 worden, en waarborgt dat deze kinderen niet meer meetrainen

Materialen

 • EHBO doos in tassenrek leggen zodat deze beschikbaar zijn
 • Toiletten zijn voorzien van desinfectiemateriaal
 • Alleen trainers en de corona coördinator mogen het materialenhok betreden, 1 tegelijk

Openen en sluiten accommodatie

 • Corona coördinator doen open, opent hek, materialenhok en deur naar toiletten
  • Kantine-gedeelte en kleedkamers blijven gesloten
 • Corona coördinator zet voor aanvang van de trainingen het bord met regels klaar bij poort
 • Corona coördinator brengt bewegwijzering aan en/of controleert deze voor elke training
 • Corona coördinator sluit af

Handhaving

 • Trainers worden geïnstrueerd dat ze de regels handhaven en spelers/ouders aanspreken bij overtreding van regels
 • Daarnaast zal de Corona coördinator de regels handhaven

Trainingstijden

De teams trainen op onderstaande tijden:

 • Kangoeroes: 10.30-11.30 uur (zaterdag)
 • F: 18.30-19.30u (woensdag)
 • E: 18.45-19.45u (maandag en woensdag)
 • D: 19.00-20.00u (maandag en woensdag)
 • C: 19.15-20.15u (maandag en woensdag)
 • B: 19.40-20.40u (maandag en woensdag)
 • A: 20.10-21.10u (maandag en woensdag)

Dit trainingsschema zorgt voor minimale groepsgroottes bij brengen en halen van kinderen, en bij klaarzetten en opruimen van materialen door trainers voor/na training geven.

De trainingen zullen worden hervat met ingang van 29 april, mits de Gemeente Helmond ons protocol uiterlijk woensdag 29 april 15.00 uur heeft goedgekeurd.

Communicatie

 • Communicatie richting trainers
  • Beschikbaarheid van trainers controleren en indien nodig aanvullende trainers zoeken
  • Albrecht Vlemmings is escalatiepunt en aanspreekpunt voor trainers
 • Communicatie richting leden, ouders en andere betrokkenen:
  • Bericht na goedkeuring protocol publiceren op website, social media kanalen, via extra nieuwsbrief en via de whatsappgroepen van de teams (zowel kindergroepen als oudergroepen)

Planning

 • Protocol ter review naar Gemeente Helmond (25-4)
 • Bericht aankondiging hervatten trainingen publiceren (25-4)
 • Bericht na goedkeuring protocol publiceren (na goedkeuring gemeente, streefdatum 28-4)

Bericht aankondiging hervatten jeugdtrainingen

Onderstaand bericht wordt vóór goedkeuring van ons protocol door Gemeente Helmond gepubliceerd op de OEC website, social media kanalen, nieuwsbrief en whatsapp gedeeld met leden, ouders en andere geïnteresseerden.

OEC is van plan om de trainingen voor alle jeugdteams met ingang van 29 april te hervatten. Gemeente Helmond heeft als voorwaarde gesteld dat sportaanbieders een protocol (plan van aanpak en regels) indienen. Pas als dit ingediende protocol door Gemeente Helmond goedgekeurd is kunnen de jeugdtrainingen worden hervat. 

OEC heeft dit protocol op 25 april ingediend. Gemeente Helmond controleert ingediende protocollen op werkdagen binnen 24 uur. We verwachten goedkeuring van het protocol uiterlijk woensdagochtend, waarna de jeugdtrainingen ‘s avonds direct kunnen starten. Uiterlijk woensdagmiddag 29 april om 15.00 uur laten we via de OEC website weten of de trainingen al op 29 april hervat kunnen worden.

Wedstrijden/competities, toernooien en trainingen voor leden van 19 jaar en ouder blijven verboden.

Bericht na goedkeuring protocol

Onderstaand bericht wordt na goedkeuring van ons protocol door Gemeente Helmond gepubliceerd op de OEC website, social media kanalen, nieuwsbrief en whatsapp gedeeld met leden, ouders en andere geïnteresseerden.

Per 29 april hervatten we alle trainingen voor de jeugdteams. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. De senioren en recreanten mogen nog niet trainen. Hieronder vind je welke afspraken en regels er komende tijd gelden. 

Welke regels gelden er voor jeugdtrainingen tijdens het Coronavirus?

Voor alle kinderen, ouders en kinderen gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. Daarnaast gelden de volgende regels:

Voor de training:

 • Ouders: Bespreek de richtlijnen en onderstaande regels met je kind
 • Doe thuis de sportkleren aan
 • Ga thuis naar het toilet
 • Was thuis je handen
 • Neem je eigen bidon gevuld mee
 • Ouders: Zet je kind maximaal 5 minuten voor de training af bij de poort

Tijdens de training:

 • Volg de aangegeven looprichting op het terrein
 • 4 t/m 18 jaar: houdt 1,5 meter afstand van trainers
 • 13 t/m 18 jaar: houdt ook onderling 1,5 meter afstand
 • 1 persoon tegelijk naar toilet (zet pion voor deur indien bezet)
 • Blijf uit het materialenhok, heb je iets nodig, vraag het je trainer

Na de training:

 • Ouders: Haal kinderen uiterlijk 5 minuten na de training op bij poort
 • Ouders: Verlaat na het ophalen van je kind het sportpark direct 
 • Was thuis je handen
 • Douche thuis

Voor trainers geldt daarnaast het volgende:

 • Houd 1,5 meter afstand van alle kinderen, andere trainers en ouders
 • Maximaal 1 trainer tegelijk in het materialenhok
 • Handhaaf de regels, spreek kinderen/ouders aan op overtreding hiervan

Hoe laat en op welke dagen trainen de jeugdteams?

De teams trainen op onderstaande tijden:

 • Kangoeroes: 10.30-11.30 uur (zaterdag)
 • F: 18.30-19.30u (woensdag)
 • E: 18.45-19.45u (maandag en woensdag)
 • D: 19.00-20.00u (maandag en woensdag)
 • C: 19.15-20.15u (maandag en woensdag)
 • B: 19.40-20.40u (maandag en woensdag)
 • A: 20.10-21.10u (maandag en woensdag)

Dit trainingsschema zorgt voor minimale groepsgroottes bij brengen en halen van kinderen, en bij klaarzetten en opruimen van materialen door trainers voor/na training geven.

Het volledige protocol voor hervatten van jeugdtrainingen van OEC (goedgekeurd door Gemeente Helmond) kun je hier nalezen. 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij aanspreekpunt Albrecht Vlemmings.

Back To Top