skip to Main Content

Inschrijving teams seizoen 2018/2019

Jaarlijks moeten clubs eind mei teams inschrijven voor het volgend seizoen, zowel voor het veld als voor de zaal. Elk jaar werkt OEC een aantal scenario’s voor teamindelingen uit, worden plussen en minnen gewogen samen met de trainers en coaches, en wordt er onderbouwd uiteindelijk een scenario gekozen.

We maken keuzes in lijn met het beleidsplan dat door de ledenvergadering is vastgesteld. Zo willen we teams meer en meer indelen op spelniveau in plaats van op leeftijd. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat iedereen het zo goed mogelijk naar zijn/haar zin heeft in het team waarin hij/zij is ingedeeld. Binnen het jeugdkorfbal moet nog voldaan worden aan de maximale leeftijdsgrenzen (individueel en gemiddeld per team).

Voor volgend seizoen is besloten om twee seniorenteams in te schrijven waarbij de gehele juniorengroep doorstroomt naar de senioren. Hier is voor gekozen omdat:

  1. een deel van de juniorengroep ouder is dan de maximale leeftijd van junioren
  2. de spelers die nog niet per se over hoeven, qua spelniveau meer uitgedaagd worden bij de senioren dan door ze te combineren met de huidige B1
  3. deels doorschuiven van de junioren tot gevolg heeft dat alle jeugdteams uit elkaar vallen
  4. er afgelopen jaar regelmatig een damestekort bij de senioren is geweest
  5. er bij seniorenteams een bredere bezetting wenselijk is ivm het veranderde wisselbeleid bij wedstrijdkorfbal (je mag m.i.v. dit seizoen 8 keer wisselen i.p.v. 4 keer)

Hierdoor starten we volgend seizoen met circa 12 senioren heren. Qua senioren dames hebben we een relatief grote groep: 18 dames als iedereen er is. Op basis van de gemiddelde opkomst van afgelopen jaar en al bekende afwezigheid volgend jaar, zou je echter op een gemiddelde van 13 dames per weekend uitkomen. Dit sluit aan bij de gewenste bezettingsgraad van de senioren. Daarnaast kunnen de jongere senioren de nieuwe A1 ondersteunen wanneer zij een spelerstekort hebben.

De huidige B1 wordt doorgeschoven naar de A1, vanwege het overschrijden van de maximale leeftijdsgrens. Hierdoor wordt de huidige B2 automatisch de nieuwe B1. De D1 gaat volgend jaar verder als C1 i.v.m. de maximale gemiddelde leeftijd. D2 wordt D1, waarbij dit team aangevuld wordt met enkele E spelers. Verder komt er een nieuw D2 team bestaande uit E1 en E2 spelers. We schrijven daarnaast 1 E team en 1 F team in.

De precieze teamindelingen worden op korte termijn bekend gemaakt (uiterlijk 13 juni). Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze toelichting, neem dan contact op met de TC.

Inschrijving Teams Seizoen 2018/2019
Back To Top